Als de gist niet werkt, is dat meestal een teken dat je te weinig actieve cellen hebt.

Gist is een gevoelig organisme en stopt snel met werken onder bepaalde omstandigheden.

Dit kan verschillende redenen hebben:

1. Het aantal gistcellen is al niet juist, d.w.z. dat u te weinig pakjes droge gist hebt voor de hoeveelheid bereid wort (dit geldt meestal niet voor bouwpakketten).

2. de gist is beschadigd door de temperatuur, bv. als het pak gist op een zonnige vensterbank of naast een hete ketel is blijven staan.

3. de verpakking van de gist is beschadigd en zuigt lucht aan. Oxidatie kan het aantal gistcellen over een langere periode verminderen (vrij zeldzaam).

4. de gist werd blootgesteld aan stress (temperatuurschommelingen, osmotische druk/te hoge oorspronkelijke wort vs. te weinig actieve cellen). In dit geval is het vaak de starter die je misschien hebt gebruikt, die warmer was dan je gietwort, dan is 2°C lagere temperatuur genoeg en krijgt de gist een koude schok. Houd daarom de giststarter en het wort altijd op dezelfde temperatuur of breng de gist over naar een warmere omgeving. 5.

5. de gist werd niet naar behoren gevoed om zich te kunnen vermenigvuldigen of kan daardoor niet voldoende enzymen produceren om de koolhydraten te metaboliseren (bv. zinktekort). Dit is onwaarschijnlijk met een zuivere moutwort, dat de gist goed voedt. Het kan zijn dat u een starter met water hebt gemaakt en te lang hebt gewacht met het pitchen, aangezien de gist al na 30 minuten zonder voedsel begint te bezinken.

6. onvoldoende beluchting van het wort. Als de hoeveelheid gistpakketjes voldoende is bij de hoeveelheid wort volgens het recept/gistspecificatie, kan het zijn dat het wort te weinig zuurstof heeft gekregen vóór het pekken met de gist. De gist vermenigvuldigt zich aanzienlijk doeltreffender onder aërobe omstandigheden en de brouwer heeft veel jonge cellen nodig voor de gisting, dus beluchting (actief door steriele luchttoevoer of passief door "het te laten rimpelen") is belangrijk.


Het laatste punt is dus ook uw kans om de gisting weer op gang te brengen. Als je het wort van het ene vat in het andere laat spatten of het intensief roert met een steriele houten lepel, breng je de gisting weer op gang en na enige tijd komt ze weer op gang.