Als het product dat je ontvangt niet juist is, of niet naar behoren functioneert:

Indien je een product hebt ontvangen wat niet in orde is, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice via Tel : +31 (0)854839888 of Email: info@brouwmarkt.nl


Hierna wordt naar een juiste en snelle oplossing voor het probleem gezocht.


Volg de onderstaande stappen voor een snelle afhandeling:


 • Vraag binnen de garantietermijn een RMA-nummer aan via Tel : +31 (0)854839888 of Email: info@brouwmarkt.nl .
 • Stuur het betreffende artikel zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het RMA-nummer naar ons op.
 • Zorg ervoor dat het product goed verpakt is voordat je het verzendt.
 • In het pakket dient een volledig ingevuld RMA formulier incl. RMA-nummer te zitten.
 • Als wij het pakket hebben ontvangen onderzoeken wij de klacht en sturen wij je zo snel mogelijk een vervangend, gerepareerd danwel nieuw exemplaar. Dit ter beoordeling van Braumarkt BV.
 • Indien je retourzending doet vanuit het buitenland: Wij vergoeden gemaakte verzendkosten (Let op: standaardverzending). Braumarkt BV draagt ook de kosten van de retourzending van het gerepareerde of vervangende product.

Wij streven er naar je garantieclaim binnen 2-4 dagen na ontvangst van de retourzending af te handelen


Uitsluiting van garantie

In onderstaande gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie:


 • Slijtage door normaal gebruik.
 • Ondeskundig gebruik en/of het niet in achtnemen van de gebruiksaanwijzing.
 • Aan het product door -of namens de koper- aangebrachte wijzigingen.
 • Beschadiging door opzet of grove nalatigheid.
 • Gebruik, anders dan waarvoor het product bedoeld is (professioneel gebruik van artikelen, bedoeld voor huishoudelijk gebruik).
 • Door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de artikelen.
 • Indien de koper niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.