Braumarkt BV hanteert afwijkende garantietermijnen per productgroep::


  • Grondstoffen / ingredienten: Volgens de op het product aangegeven uiterste verkoop/gebruiksdatum(UVD / T.H.T. / Best Before)
  • Overige producten: Op overige producten is er 1 jaar garantie.


De door Braumarkt BV aangeboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke regels omtrent garanties en conformiteit die je als consument al hebt